en fr de es pl sk

Centrum sv. Jakuba hľadá priestory kde by mohla poskytovať služby poradenstva pre putovanie a zároveň byť priestorom pre vymieňanie si skúsenosti z putovania po Jakubskej ceste i pútnických cestách v pravidelnom časovom intervale.

Svätojakubská mušľa

Symbolom pútníkov putujúcích do Santiaga de Compostelly je svätojakubská mušľa. Pôvod mušle pochádza z legendy, podľa ktorej portugalský rytier stál v blízkosti prístaviska, kde stála loď, ktorá priviezla ostatky svätého Jakuba do Španielska. Keď jeho kôň videl podivuhodný a svetlý trblietajúci pás, ktorý dopadal z hviezd na apoštola, bol z pohľadu tak vydesený, že skočil do vody a vzal zo sebou do hlubin i rytiera. Rytier bol zachránený a vytiahnutý na palubu. Zachránci plný úžasu videli, že jeho telo bolo celkom pokryté svätojakubskými mušľami. Existujú i ďalšie legendy, ktoré se viažu ku Svätojakubskej mušli. Všetky majú v základe rovnakú predlohu príbehu, teda svätým Jakubom zázračne zachránený ľudia.