en fr de es pl sk

Svätojakubská cesta

Viera a spiritualita, poznanie a sebapoznanie, objavenie svojich hraníc, turistika a umenie, príroda a človek, zážitok a hra, cesta a legenda, to všetko tvorí príťažlivý celok uprostred reality našej doby, ktorý priťahuje každoročne tisíce ľudí.

Život sv. Jakuba

Život sv. Jakuba

Jakub patril medzi Ježišových dôverníkov. Jeho si spolu s Jánom a Petrom zobral k sebe vždy, keď išlo o nejakú dôležitú udalosť – vzkriesenie Jairovej dcéry, premenenie na vrchu, Getsemanská záhrada. O činnosti apoštola Jakuba po smrti a vzkriesení Pána Ježiša vieme, že bol v Jeruzaleme biskupom. Od stredoveku pútnici putuje k jeho hrobu v Compostele.

viac >

Svedectvá pútnikov

Najradšej by som svoj príspevok začala nejakou hlbokou myšlienkou alebo vhodným citátom. Ale zo srdca sa mi prediera to jednoduché a krásne slovo ďakujem. Ďakujem Bohu, svojej predstavenej, spolusestrám, rodičom a mnohým krásnym ľuďom, ktorí mi pomohli duchovne, finančne alebo čo i len malým povzbudením, keď som mala krízu. Nakoniec som šťastne vstúpila do chrámu v Compostele a načúvala tichu.

viac >
Novinky, všetky novinky >