sk
Jakubská cesta, po ktorej putujú pútnici k hrobu sv. Jakuba v Santiagu de Compostela (Španielsko), má od 20. novembra svoju zastávku aj v Prešove.

Pútnici zo Slovenska i zahraničia, už putujú jednotlivo alebo v skupinkách a objavujú krásu Šariša. V Mestskom informačnom centre v Prešove môžu získať pečať pútnika, oficiálny Credential (zošit pútnika do ktorého dostanú pečať navštíveného miesta) a zároveň aj spoznať mesto a navštíviť najznámejšie prešovské historické a umelecké pamiatky.

Jakubská cesta je označená žltými šípkami a tabuľou aj na Bajkalskej ulici v Prešove, na konečnej zastávke MHD, sídliska III. Práve tam sa na oficiálnom otvorení v Prešove 20. novembra stretli pútnici aj zahraniční hostia z Francúzska, Španielska, Poľska a Rakúska.

Otvorenie Jakubskej cesty v Prešove sprevádzala aj výstava v Galérii v Caraffovej väznici, kde si bolo možné pozrieť jedinečné zábery pútnikov z putovania po  1550 dlhej trase v tomto roku. Záujem o svätojakubskú púť začal prudko vzrastať koncom 80. rokov 20. storočia, k čomu prispela púť pápeža Jána Pavla II. i Benedikta XVI., ale aj to, že v roku 1993 bola Svätojakubská cesta zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V porovnaní s inými pútnickými cestami veriacich na miesta zázrakov a k relikviám svätých sú Jakubské cesty v Európe výnimočné. Pútnici sa na Jakubskej ceste prezentujú vlastným logom, infraštruktúrou, službami i cirkevnou, kultúrnou, sponzorskou a politickou podporou. Každá krajina má oficiálne zastúpenie i oficiálne trasy, po ktorých sa putuje. Putovanie má hlboký duchovný rozmer, spája sa v ňom spiritualita, cestovanie i poznávanie európskych miest. Pre mnohých je to aj spoznávanie seba a prehodnotenie vzťahov i životných postojov. Pre iných zas rozhodnutie pre radikálnu zmenu života. Na púť do Santiaga de Compostela je možné ‘nastúpiť’ zo viacerých miest Európy. Sieť ciest je postupne vyznačovaná a pravidelne dopĺňaná aj informáciami. Postupne sa dopĺňa o služby pútnikov.