sk

Vyhlásenie:

V médiách na Slovensku sa v posledných týždňoch objavili viaceré dezinformácie ohľadom Svätojakubskej cesty na Slovensku i putovania po nej, ktoré sa nezakladajú na pravde. Jakubska cesta a Svätojakubské putovanie na Slovensku existujú od roku 2010 krátko po tom, keď sa v jubilejnom jakubskom roku skupina 33 ľudí zúčastnila na Svätojakubskej púti zo Slovenska do Compostely. Tieto púte do Compostely sa začali organizovať v skupinkách už pred 30 rokmi po páde totalitného režimu v Československu (jeseň 1989/jar 1990). Oficiálna trasa (Svätojakubskej cesty na Slovensku v spolupráci a po dohode s okolitými krajinami) bola schválená a publikovaná v pracovnom materiály 2011 – 2012 Jakobswege Central Europa Wien 2011 – 2012  a oficiálne publikovaná v mapách ISBN 978-3-7079-1658-4 ©Freytag – Berndt Europa Pilgerwege 2014). Trasa sa uvádza aj v materiáli 3333 km zo Slovenska do Compostely, ktorá bola súčasťou prezentácií, konferencií a výstav v 25 slovenských mestách usporiadaných od roku 2013 po súčasnosť. Prepojenie krajín z Poľska cez Slovensko do Rakúska sa uskutočnilo na jar a v lete 2015. Zneužívanie registrovanej ochrannej známky pre neschválené cesty je v rozpore s pravidlami pre tieto cesty a svedčí o absolútnom nepochopení princípov budovania trás. Na tieto ,,pirátske“ trasy sú opakované sťažnosti od pútnikov i spolupracujúcich organizácií. Vzhľadom na to, že tieto cesty nespĺňajú potrebné kritériá a často uvádzajú nepravdivé informácie a kompilujú ich s neoprávnene okopírovanými údajmi bez súhlasu oficiálnej organizácie nedoporučujeme po týchto cestách putovať.

29. júla 2019, Svätojakubska cesta SK/CAMINO SK/JAKUBSKA CESTA SK