sk

Generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokovová prijala z rúk prezidenta Jakubskej cesty Dr. Gerharda Weaga dekrét Jakubskej cesty a Credential spolu s posterom Jakubskej cesty. Jakubská cesta do Compostely ako historická pútnicka cesta je zapísaná v zozname UNESCO od roku 1993. Generálna riaditeľka povedala aj pár vysvetlení:

„Niekedy je to kritické, chceme často modernizovať, ale zabúdame pritom, že je veľmi jednoduché niečo zničiť, ale naopak veľmi ťažké niečo vybudovať. Hlavnou zodpovednosťou UNESCO je aj zladiť to moderné s historickým dedičstvom.“

V súčasnosti je to podľa nej veľmi zložité. UNESCO chce podporovať aj moderné veci a kreativitu.

„Učením sa z minulosti nám pomáha prispôsobiť sa novej dobe.“