en fr de es pl sk

Trasy Jakubskej cesty vedu na Slovensku rovinami aj kopcami, údoliami, dedinkami, mestami, lesnými cestami a krásnou prírodou vápencov  i banských miest a lokalít. Od začiatku jej existencie prešlo trasu Jakubskej cesty na Slovensku viac ako 900 pútnikov z 13 krajín Európy a Latinskej Ameriky na jarnej, letnej, jesennej, nočnej, ekumenickej, rodinnej, Silvestrovskej, novoročnej, Kvetnej púti a absolvovali 12 workshopov  prezentácii o Jakubskej ceste v Centrách voľného času, školách, farských centrách, medzinárodných konferenciách a festivaloch.

Niekoľko rokov je vytvorená spolupráca s mestami a obcami, farskými úradmi a biskupstvami, spoločnosťami a združeniami pre realizáciu a rozvoj Jakubskej cesty.

V spolupráci s Rakúskom, Poľskom, Maďarskom, Švajčiarskom, Nemeckom, Českom vytvára Jakubská cesta projekt Camino Europe Svätojakubskú cestu v Strednej a Západnej Európe. Organizujeme spoločné putovanie, workshopy, konferencie a prezentácie Jakubskej cesty od roku 2012.

 

História Fóra Jakubskej cesty – Asociácie SK

 

FÓRUM JAKUBSKEJ CESTY

1990/1991 – prvá púť po Jakubskej ceste do Compostely z Československa 32 účastníkov

v španielskej Compostele vytvorenie Fóra Jakubskej cesty

púte skupín a jednotlivcov do Compostely počas tohto obdobia každé dva roky

2010/2011 – dvadsať rokov putovania zo Slovenska do Compostely k sv. Jakubovi

2011 – púť 10 národov Európy po Jakubskej ceste do Compostely

a účasť na Svetových dňoch mládeže Madrid 2011

– predstavenie iniciatívy Jakubská cesta  na Slovensku pápežovi Benediktovi XVI. v Madride

2012 – predstavenie Jakubskej cesty a Svätojakubskej púte na stretnutie pastorálnych teológov Slovenska v Nimnici,

organizované sekciou pre mládež KBS a žilinským biskupom Mons. Tomašom Galisom

2013 – predstavenie Jakubskej cesty na stretnutí Európskych laických zástupcov združených v sekcii Rady európskych biskupských konferencií

– začlenenie Jakubskej cesty medzi pútnicke trasy Svatojakubskej cesty Európy v Santiago de Compostela

– prezentácia Jakubskej cesty v panelovej diskusii na Svetovom stretnutí univerzít v Brazílii za účasti kardinála Petra Turksona

2014 – Fórum Jakubskej cesty Asociácia SK v Bratislave ustanovená právnicka osoba

združujúca 7 organizácii v regiónoch Slovenska a 22 partnerských subjektov

2015 – predstavenie asociácie a Jakubskej cesty pápežovi Františkovi v Ríme

– spolupráca s mestami a biskustvami a komisiou pre pútnikov v KBS

2016 – prezentácia pútnickej Jakubskej cesty Slovenska na Európskom stretnutí cestovného ruchu vo Viedni

 

Jakubská cesta na Slovensku:

2011 začiatok príprav projektu trasy Jakubská cesta na Slovensku

2012 prvá malá trasa Perlová dolina – Plejsy

2013 prvá veľká trasa Košice – Levoča /Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013/

2014 druhá trasa Levoča – Kežmarok – Podolínec – Ružbachy Litmanová

2015 prepojenie Jakubskej cesty Slovensko – Poľsko v Litmanovej a na Eliášovke /29.8.2015/

2015  tretia trasa Trnava – Svätý Jur – Bratislava – Wien

2015 prepojenie Slovensko – Rakúsko /20. 5. 2015/

2015 začiatok realizácie trasy Banská Bystrica – Žilina – Kysucké Nové Mesto – Turzovka – Trojmedzie

2016 5. jarná púť Jakubskej ceste na Slovensku

2016 leto po Jakubskej ceste Levoča – Krakow /Svetové stretnutie mladých – júl 2016/