sk

Monika, Juraj, Mária, Peter sa vybrali z Bratislavy do Compostely v polovici marca. Na konci marca sa na púť sv. Jakuba vydali aj Hans a Brigit z Nemecka, Walter z Rakúska, Matouš a Hanka z Moravy a Jana s Katkou zo Slovenska. Prešli po Jakubskej ceste v 4 krajinách 248 km a vytvorili tak po 5 krát tradíciu Európskeho jarného putovania po Jakubskej ceste. Lukáš, Martin, Jana a Zuzana sa počas apríla vybrali putovať po španielskej Camino France. Radosť z objavovania nového prajeme všetkým pútnikom.

brand